Om onze productiviteit op de kantafdeling te verhogen hebben we in eerste instantie een Multi Moment Opname (MMO) gedaan om een meting te doen waar we stonden. Uit deze MMO bleek onder andere dat veel tijd verloren ging aan intern transport en zoeken.

Door te kijken naar de materiaal-, gereedschap en orderstroom en de looplijnen van de mensen, is er een geheel nieuwe lay-out van de afdeling gemaakt. Met behulp van een spaghettidiagram bleek bijvoorbeeld dat er verspreid over de afdeling negen verschillende plekken waren waar gereedschappen opgeslagen lagen. Met alle medewerkers van de kantafdeling is in kleine groepen (met een plattegrond met een schaal van 1:50) de gehele layout van de afdeling opnieuw gemaakt.

De afdeling is verdeeld in een gedeelte kanten groot en een gedeelte kanten klein en machines zijn zodanig verplaatst dat de materiaalstroom optimaal is geworden. Op de afbeeldingen zijn voorbeelden te zien van de situatie voor aanvang van het project en de situatie na afronding van het project.

Voor

Na